Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dnů

OBECNÉ INFORMACE 

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat provozovatele webových stránek candlemania.cz - spol. UP AND DOWN s.r.o. formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem).  

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. 

Možnost vrácení se vztahuje pouze na tzv. nákup omylem - nesedí rozměr, barva, velikost atd. Není možné vrátit nebo vyměnit zboží používané, znečištěné, bez originálního balení.

POZOR NA PŘEPRAVU

Mějte prosím na paměti, že "ručíte" za to, že se k nám zboží dostane ve výborném stavu. Zejména svíčky je nutné důkladně zabalit do dvoj- až trojitého pevného bublinkového obalu, obalit kartonem a důkladně zalepit. Pokud nám zboží dojde poškozené vinou nedostatečného zabalení, jsme oprávněni jej odmítnout nebo ponížit vrácenou částku o prostředky na uvedení do původního stavu.

DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání a případnou dobírku. Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží a jeho překontrolování.  

ZASLÁNÍ A DORUČENÍ ZBOŽÍ 

Zboží bez zbytečného odkladu zašlete zpět nebo je předejte na této adrese:

UP AND DOWN s.r.o.
Pod Soutratím 1559/5
101 00 Praha 10
 
Zásilku opatřete jasnou identifikací - číslo objednávky, jméno, odstoupení od smlouvy a číslo účtu.

Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů. V žádném případě nezasílejte vratkové zboží na dobírku, nebude převzato. Peníze vracíme až po překontrolování zásilky. 

NÁKLADY SPOJENÉ S VRÁCENÍM ZBOŽÍ: 

Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

ODPOVĚDNOST ZA SNÍŽENÍ HODNOTY: 

Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. 

Ke stažení: FORMULÁŘ ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY >>>