Reklamační podmínky

obchodní společnosti UP AND DOWN s.r.o.
se sídlem Praha 2, Slavojova 579/9, 12800
jednatel společnosti: Pavel Vihan
identifikační číslo: 02000075
DIČ CZ 02000075
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 214236 pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.candlemania.cz.
 

ABYCHOM TO ZJEDNODUŠILI, ZDE JE STRUČNÝ POSTUP, CO DĚLAT, POKUD ZJISTÍTE, ŽE ZBOŽÍ JE VADNÉ. 

 • O reklamaci nás informujte telefonicky nebo e-mailem (e-mail: info@candlemania.cz , tel. 722 655 277). Budete vyzváni k doložení fotodokumentace nebo jiné identifikaci reklamace a návrhu řešení (výměna, vrácení peněz atd.). Pokud bude patrné, že je zboží skutečně vadné, zařídíme na naše náklady stažení prostřednictvím pobočkové sítě Zásilkovna, případně svoz skrze PPL nebo GLS. Následně Vám buď vrátíme peníze, nebo zboží vyměníme. S řešením reklamace Vám tedy nevzniknou žádné náklady, nemusíte zboží balit ani posílat poštou.
 • Reklamace řešíme většinou do týdne, ve složitějších případech do 30 dnů. Vždy obdržíte informaci o vyřízení reklamace.
 • Pokud chcete zboží poslat nebo doručit sami, učiňte tak na následující adresu:  
  UP AND DOWN s.r.o.
  Pod Soutratím 1559/5
  101 00 Praha 10
V žádném případě neposílejte zboží na dobírku. Takové zásilky nebudou převzaty. 
 
REKLAMACE A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ aneb trocha teorie:
 
Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 
 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Tato ustanovení se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 
Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
 
Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. V sídle / místě podnikání je pouze možné přijmout oznámení o reklamaci v listinné podobě. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.